Handhaving reclame-uitingen buitengebied hervat

Nieuws

Vanaf 1 juli 2021 gaat de handhaving in opdracht van de provincie Utrecht weer van start. Vanwege corona is in het voorjaar van 2021 en 2020 heeft de provincie met de RUD afgesproken om enige tijd coulance te betrachten wat betreft reclame-uitingen in het buitengebied.

""

Nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld, is het moment weer gekomen om het toezicht en de handhaving weer op te starten.
De provincie Utrecht hecht aan een open, net landschap zonder al te veel wildgroei aan borden en hoopt dat ondernemers inmiddels ander (digitale) vormen hebben gevonden om klanten te vinden en te binden. De landschapsregelgeving biedt daarnaast nog steeds enige ruimte aan lokale ondernemers om hun producten onder de aandacht te brengen.

Uiteraard wordt rekening gehouden met de voorstellen voor de definitieve Omgevingsverordening met daarin de versoepelingen. Mochten er nu overtredingen zijn die straks vrijgesteld zijn, dan worden deze zaken niet opgepakt, en mocht het andersom gelden, dan zal de RUD Utrecht in gesprek gaan met de eigenaar.