Het toepassen van PFAS-houdende grond

Verhaal

Als u grond met PFAS wilt toepassen, kunnen er verschillende regels gelden. Dit kan per gemeente verschillen. Ga daarom eerst na welke regels op uw situatie van toepassing zijn.

PFAS bleken op grote schaal in de bodem in Nederland te zitten. Eerder werd gedacht dat de verontreiniging beperkt was tot bepaalde locaties gelinkt aan productie waarbij PFAS-houdende artikelen als anti-aanbakpannen of waar veel blusschuim is gebruikt. Er zijn nog geen landelijke normen vastgesteld voor PFAS in het Besluit bodemkwaliteit. Er is wel tijdelijk beleid (handelingskader) en de provincie heeft de achtergrondwaarden laten meten en vastleggen. Ook zijn er gemeenten die zelf beleid hebben gemaakt voor PFAS. 

Welk beleid geldt waar?

 • Het landelijke tijdelijke handelingskader geldt in de volgende gemeenten:

  • Baarn
  • Eemnes
  • Leusden
  • Soest
 • De volgende gemeenten hebben eigen beleid voor het toepassen van PFAS-houdende grond:

  De gemeente Amersfoort heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Wat betreft PFAS heeft Amersfoort bodemonderzoek laten uitvoeren naar de achtergrondwaarde voor PFAS binnen hun beheergebied op basis van de hiervoor geldende richtlijnen uit het Tijdelijk Handelingskader (THK) van 8 juli 2019. Op basis van de voorlopige resultaten van dit uitgevoerde bodemonderzoek is, tot een formele vaststelling van de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart, het volgende besloten:

  1. Voor grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart binnen de gemeente Amersfoort is geen aanvullende analyse voor PFAS meer benodigd (toe te passen grond en de ontvangende bodem).
  2. Toepassing van grond afkomstig van buiten Amersfoort dient te voldoen aan de volgende voorlopige normering

  Functieklasse
  (Bbk)

  PFOS

  (μg/kg ds)

  PFOA

  (μg/kg ds)

  GenX

  (μg/kg ds)

  Overige PFAS (μg/kg ds)
  Landbouw/
  natuur
  1 1 1 0,2
  Wonen 3 1 1 0,2
  Grondwaterbe-
  schermingsgebied
  0,1 0,1 0,1 0,1
  Grootschalige
  toepassingen
  3 7 3 3

   

 • In opdracht van de provincie Utrecht heeft de RUD Utrecht, in samenwerking met de Omgevingsdienst regio Utrecht, alle bekende gegevens wat betreft PFAS binnen de provincie Utrecht geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een adviesdocument voor gemeenten met hieraan verbonden provincie-brede achtergrondgehalten voor PFAS.