Het toepassen van PFAS-houdende grond

Verhaal

Als u grond met PFAS wilt toepassen, kunnen er verschillende regels gelden. Dit kan per gemeente verschillen. Ga daarom eerst na welke regels op uw situatie van toepassing zijn.

Schema op te bepalen of je grond met PFAS wel of niet kunt toepassen

PFAS bleken op grote schaal in de bodem in Nederland te zitten. Eerder werd gedacht dat de verontreiniging beperkt was tot bepaalde locaties gelinkt aan productie waarbij PFAS-houdende artikelen als anti-aanbakpannen of waar veel blusschuim is gebruikt. Er zijn nog geen landelijke normen vastgesteld voor PFAS in het Besluit bodemkwaliteit. Er is wel tijdelijk beleid (handelingskader) en de provincie heeft de achtergrondwaarden laten meten en vastleggen. Ook zijn er gemeenten die zelf beleid hebben gemaakt voor PFAS. 

Welk beleid geldt waar?

 • Het landelijke tijdelijke handelingskader geldt in de volgende gemeenten:

  • Baarn
  • Eemnes
  • Leusden
  • Soest
 • De volgende gemeente hebben eigen beleid voor het toepassen van PFAS-houdende grond:

   

 • In opdracht van de provincie Utrecht heeft de RUD Utrecht, in samenwerking met de Omgevingsdienst regio Utrecht, alle bekende gegevens wat betreft PFAS binnen de provincie Utrecht geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een adviesdocument voor gemeenten met hieraan verbonden provincie-brede achtergrondgehalten voor PFAS. 

  Deze kaart wordt gebruikt door de gemeente Bunschoten.