Intensiever toezicht Van de Groep

Geuroverlast is al langere tijd een probleem in Bunschoten-Spakenburg. De laatste maanden worden er meer klachten gemeld dan gebruikelijk, waarbij de klagers aangeven dat de overlast vermoedelijk door Van de Groep wordt veroorzaakt. Daarom heeft de provincie, als bevoegd gezag van dit bedrijf, de Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Utrecht opgedragen om hier intensiever toezicht te houden. Dit betekent dat de toezichthouder het bedrijf regelmatig, tot meerdere keren per week, bezoekt. De toezichthouder let hierbij vooral op good housekeeping: is alles opgeruimd, afgesloten, schoon etc. Dit om potentiële geurbronnen uit te sluiten. De bedrijfsbezoeken zijn niet afhankelijk van klachten: de RUD gaat proactief controleren. Deze manier van handhaven betekent dat de RUD niet meer op elke klacht zal reageren. De klachten worden wel geregistreerd. Het melden van overlast blijft daarom belangrijk. Ook worden de klachten aan het bedrijf doorgegeven. Deze werkwijze wordt over 3 maanden geëvalueerd. Van de Groep heeft aan de provincie laten weten maatregelen te gaan nemen om geurhinder te voorkomen. Hiervoor doet het bedrijf een aanvraag om de huidige vergunning aan te passen. U kunt klachten zoals gebruikelijk melden via 0800 – 0225510 of het digitale formulier (nieuwe versie).