Juridisch adviseur (0,89 fte)

 

Wat doet de RUD?

De RUD Utrecht voert in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bij de RUD Utrecht werk je samen met ongeveer 150 collega’s, waarvan zo’n 120 toezichthouders en vergunningverleners en 30 medewerkers in de bedrijfsvoering. Samen werken we aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. We ontwikkelen ons steeds meer van een pure uitvoeringsorganisatie naar een breed inzetbare partner voor onze opdrachtgevers.

 

Wat ga jij doen?

Wij zijn op zoek naar een pragmatische jurist voor ons juridisch cluster. Als jurist bij de RUD adviseer je in afzonderlijke vergunningen-, en/of handhavingsprocedures, bewaak je de juridische kwaliteit en vertegenwoordig je de RUD en haar opdrachtgevers in bezwaar- en beroepsprocedures.

Verder volg je als jurist alle relevante ontwikkelingen in de jurisprudentie en wet- en regelgeving en vertaal je deze naar de praktijk en daar waar nodig naar het uitvoeringsbeleid. Je deelt deze kennis binnen het cluster en de RUD Utrecht en communiceert hierover op een proactieve wijze.

De jurist die wij zoeken gaat zich bezig houden met juridische advisering en procedures inzake de vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet Bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit, de Wet natuurbescherming, de Landschapsverordening, het Vuurwerkbesluit, de Wet luchtvaart, de Waterwet en de Ontgrondingenwet. Het accent van de werkzaamheden ligt over het algemeen bij de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming en de Landschapsverordening.

 

Waar voldoe jij aan?

 

Waarom zou je willen werken bij de RUD?

Werken bij ons betekent meer dan je taken uitvoeren. Je bent niet alleen adviseur, vergunningverlener, toezichthouder of medewerker bedrijfsvoering: je bouwt ook mee aan een organisatie en je krijgt ruimte voor jouw ideeën en initiatieven. We vinden je talent belangrijk en stimuleren je om deze in te zetten voor de organisatie. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet, willen we in kunnen spelen op veranderingen. Dit vraagt om samenwerking en flexibiliteit van alle collega’s. In onze informele en open cultuur gaan we uit van vertrouwen en heb je de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

 

Wat krijg je van ons?

Naast een open en uitdagende werkomgeving en leuke collega’s krijg je een salaris voor deze van maximaal € 4.696,60 per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 11).

De RUD Utrecht volgt de CAO Provincies. Naast het brutoloon krijg je een individueel keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget en bedraagt een percentage van 22,37% over de waarde van je bruto loonsom. Een full-time werkweek is 36 uur maar je hebt de mogelijkheid om ATV op te bouwen. Dan werk je 40 uur per week, hierdoor bouw je 204 extra verlof uren per jaar op. Daarnaast krijg je 144 uur verlof.

 

Meer informatie / solliciteren?

Voor meer informatie over de functie kunt je terecht bij Charlotte Brunell via telefoonnummer 30-7023377 of per email via c.brunell@rudutrecht.nl.

Voor meer informatie over de procedure van deze vacature kun je terecht bij Sanne Willekers via telefoonnummer 06-55498018 of per email via s.willekers@rudutrecht.nl.

Mail je brief en CV uiterlijk zondag 7 april 2019 onder vermelding van “sollicitatie juridisch adviseur” naar rud_hrm@rudutrecht.nl. Gesprekken worden gepland op donderdag 11 april 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.