RUD-Kennisestafette 13 juni 2018

Hierbij nodigen wij het algemeen bestuur, algemeen directeuren, regievoerders, raads-, commissie-, en statenleden van de deelnemers van RUD Utrecht van harte uit voor de kennis-estafette ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 3.0 in de praktijk’.

De RUD werkt aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Als uitvoeringsdienst voeren wij deze taken uit op afstand. Gemeenten en provincie geven de RUD daarbij kaders mee voor de gewenste uitvoering. Tijdens de kennis-estafette laten wij graag zien wat we voor u als opdrachtgever doen, en u kunt ons en ons werk beter leren kennen. Het thema ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 3.0’ staat centraal.

Datum: woensdag 13 juni

Tijd: 15.30-18.30 uur

Locatie: Down Under, Ravensewetering 1, 3439 ZZ  Nieuwegein

 

Programma:

15.30 uur Inloop met koffie/thee

16.00 uur Welkom door Gedeputeerde M. Pennarts, voorzitter van het Algemeen Bestuur

16.15 uur Introductie ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 3.0’

16.45 uur Excursie toepassing VTH 3.0

18.00 uur Wat neemt u mee, wat neemt de RUD mee?

18.30 uur Slotwoord directeur Hugo Jungen en afsluitende Borrel

 

Toelichting excursie

Om vergunningen te verlenen en te handhaven is data onmisbaar. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 3.0 (VTH3.0) betekent gerichter en effectiever werken door (elkaars) data te combineren en uit te wisselen. Zo kunnen specialisten binnen de RUD vraag- en risico gestuurd werken. Sinds kort werkt de RUD aan één online platform (ArcGis) waar alle informatie beschikbaar is op kaart. Wilt u, bijvoorbeeld, een overzicht van alle vergunningen en meldingen van bedrijven in een bepaald gebied? Of wilt u inzicht in de verleende vergunningen en meldingen bij een bodemsanering? Wilt u weten wat de geluidbelasting is ten gevolge van wegverkeer op een bepaalde locatie? Of wilt u weten welke beschermde vogels in een gebied voorkomen en tegelijk zien of er kapvergunningen worden verleend? Voor de beantwoording van deze vragen is nu direct actuele informatie online te raadplegen. Vergunningverleners en handhavers van o.a. Bodem, Water, Natuurbescherming, Geluid en Bedrijven geven tijdens de excursie een demonstratie over hoe zij de online informatie gebruiken tijdens hun werk. Zo hebben zij altijd en overal toegang tot informatie op kaart over bepaalde gebieden, locaties of bedrijven. Relevante informatie n.a.v. een thema wordt overzichtelijk gecombineerd (met bijvoorbeeld landelijke beschikbare data) en is eenvoudig te analyseren.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van de RUD: secretariaat@rudutrecht.nl of telnr: 030-7023300.

Wilt u een collega of andere vertegenwoordiger van uw organisatie meenemen? Hij of zij is van harte welkom!