Tijdelijk landelijk handelingskader PFAS

Met ingang van 8 juli 2019 geldt een tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit kader is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit landelijke kader vervangt de richtlijn en de bijbehorende kaart van de RUD en de OdrU ‘omgaan met PFAS bij grondverzet’. Deze zijn dus niet meer van toepassing.

De belangrijkste onderdelen van het handelingskader zijn:

Aanvullende informatie

Enkele gemeenten hebben al tijdelijk (afwijkend) beleid of richtlijnen opgesteld voor hun respectievelijke beheersgebieden:

Meer informatie

De begeleidende brief aan de Tweede Kamer (link naar de website van de Rijksoverheid)

Veelgestelde vragen (link naar de website van Bodem+)

Richtlijn ‘omgaan met PFAS bij grondverzet’ (interne linke) Niet meer van toepassing.

Vragen? 

Joop van de Wiel, j.vandewiel@rudutrecht.nl

Robbert den Hartog, r.denhartog@rudutrecht.nl