Tijdelijk landelijk handelingskader PFAS

Met ingang van 1 december 2019 geldt een nieuw tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit kader is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit landelijke kader vervangt het eerdere landelijke kader van 8 juli 2019.

De belangrijkste onderdelen van het handelingskader zijn:

Aanvullende informatie

Enkele gemeenten hebben al tijdelijk (afwijkend) beleid of richtlijnen opgesteld. U vindt deze informatie in dit overzicht (interne link).

Meer informatie

Tijdelijk landelijk handelingskader PFAS (link naar website Rijksoverheid)

Veelgestelde vragen (link naar de website van Bodem+)

Vragen? 

Joop van de Wiel, j.vandewiel@rudutrecht.nl