Definitieve besluiten Lunenburgerwaard

Nieuws

De provincie Utrecht werkt samen met Rijkswaterstaat, Stichting het Utrecht Landschap, gemeente Wijk bij Duurstede, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan het ontwikkelen van natuur in de Lunenburgerwaard. In de uiterwaard worden onder andere plas-dras gebieden, natuurvriendelijke oevers, ooibos en schraalgraslanden aangelegd. De geplande startdatum van de inrichtingswerkzaamheden staat gepland voor eind 2021. Op deze pagina kunt u van 27 mei tot en met 8 juli alle definitieve besluiten inzien. Via de link aan de rechterkant van deze pagina vindt u ook de ontwerpbesluiten en achterliggende stukken.

Overzicht op kaart van werkzaamheden Lunenburgerwaard (Wijk bij Duurstede)

Er zijn tijdens de terinzagelegging 7 zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot aanpassingen. Een reactie op de zienswijzen vindt u in de Nota van beantwoording

Beroep instellen

De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage in de periode zoals hierboven aangegeven. Belanghebbenden kunnen in die periode bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Beroepschriften kunnen zowel ingediend worden door belanghebbenden als ook door niet belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend.  Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking.