Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Mandaatbesluiten & dienstverleningovereenkomsten

De RUD Utrecht voert namens de 12 deelnemende overheden (11 gemeenten en de provincie Utrecht) taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken zijn overeengekomen in de 12 dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). In veel gevallen behelzen de taken tevens het vaststellen van de daartoe behorende besluiten. Bijvoorbeeld schrijft de RUD niet alleen de tekst van een vergunning, maar stelt deze vergunning ook per besluit vast. De bevoegdheid daarvoor heeft de RUD Utrecht van de deelnemende overheden via daartoe strekkende mandaatbesluiten verkregen.

De betreffende mandaatbesluiten en dienstverleningsovereenkomsten vindt u onder de namen van de deelnemende overheden (gemeenten en de provincie Utrecht).