Meerderheid verkoopwagens Bunschoten voldoet aan regels afvalwater

Maandag 28 januari bezochten toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en Waterschap Vallei en Veluwe samen met de milieupolitie verkoopwagens op bedrijventerreinen Zuidwenk en Haarbrug-Zuid. Daarbij werd geconstateerd dat de meerderheid van de bedrijven maatregelen heeft genomen om het afvalwater op de juiste manier af te voeren, zoals binnen wassen of het opvangen van het waswater. De eigenaren van drie verkoopwagens kregen een proces verbaal: hun wagen werd aan de (openbare) weg schoongemaakt, zonder voorzieningen. Hierdoor kunnen de zeep- en vetresten die vrijkomen bij het schoonmaken in het hemelwaterriool terecht komen en zo het oppervlaktewater vervuilen.

De gemeente Bunschoten heeft op veel plaatsen een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Hierbij liggen twee rioolbuizen in de grond: een voor huishoudelijk afvalwater, dat naar de waterzuivering gaat en een voor hemelwater van daken en wegen, dat grotendeels in het oppervlaktewater terechtkomt. Komt er afvalwater in dit hemelwaterriool, dan kan het oppervlaktewater vervuild worden, wat slecht is voor de natuur en het milieu. De komende tijd volgen er nog meerdere controles door de RUD en het waterschap. De RUD voert het toezicht uit namens de gemeente.

Heeft u vragen en of opmerkingen over vetafscheiders of over het lozen van afvalwater? Neem dan contact met ons op via info@rudutrecht.nl of 030-7023300.