Afvalwater verkoopwagens Bunschoten

Veel eigenaren van vis- en broodverkoopwagens in de gemeente Bunschoten maken hun wagens op de openbare weg schoon. Hierbij komt het afvalwater in het riool met schoon regenwater terecht, wat niet toegestaan is. Vanaf half mei gaan toezichthouders van de RUD en Waterschap Vallei en Veluwe op pad om ondernemers over de regels rondom afvalwater te informeren.

Om de huidige situatie te beëindigen zijn het waterschap, de gemeente Bunschoten, de Spakenburgse Vishandel Vereniging en de RUD Utrecht in 2015 een project gestart om ondernemers te informeren en om te onderzoeken of er alternatieven zijn voor het lozen van afvalwater. De projectgroep adviseert om verkoopwagens voortaan in een wasstraat schoon te maken. Ook kunnen de ondernemers zorgdragen voor een goede afvoer van hun schoonmaakwater, waarbij het niet in het regenwaterriool terecht komt. Bijvoorbeeld door het afvalwater via een vetafscheider op het rioolstelsel te lozen.

De komende maanden worden de ondernemers intensief geïnformeerd. Als na die tijd alsnog overtredingen worden geconstateerd, kan er uiteindelijk een boete worden opgelegd.

Gescheiden rioolstelsel

In de gemeente Bunschoten is op veel plaatsen sprake van een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Hierbij liggen twee rioolbuizen in de grond: een voor huishoudelijk afvalwater dat naar de waterzuivering gaat en een voor hemelwater van daken en wegen dat in het oppervlaktewater terechtkomt. Komt er afvalwater in dit hemelwaterriool, dan wordt het oppervlaktewater vervuild, wat slecht is voor de natuur en het milieu.

Heeft u vragen en of opmerkingen over vetafscheiders of over het lozen van afvalwater? Neem dan contact met ons op via info@rudutrecht.nl of 030-7023300.