Nota reikwijdte en detailniveau drinkwaterwinning Eiland van Schalkwijk ter inzage

Nieuws

De provincie Utrecht heeft gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk grondwater gewonnen kan worden om extra drinkwater van te maken. Het Eiland van Schalkwijk (gemeente Houten) is er één van. De nota Reikwijdte en detailniveau die nodig is voor de vergunningverlening, ligt ter inzage. U kunt hier tot en met 8 februari op reageren.

Om in het zoekgebied een drinkwaterwinning te kunnen realiseren, is een omgevingsvergunning grondwaterontrekking met milieueffectrapportage nodig. Een Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) geeft een plan van aanpak voor het onderzoeken van de milieueffecten. De NRD voor drinkwaterwinning op het Eiland van Schalkwijk ligt ter inzage tot en met 8 februari. 

U kunt de notitie online raadplegen op de website van de provincie Utrecht: www.provincie-utrecht.nl/terinzage en tijdens kantooruren een geprinte versie inzien op het provinciehuis, Archimedeslaan 6 in Utrecht. 

Meer weten?

Met vragen over de inhoud van het project kunt u contact opnemen met Vitens via schalkwijk@vitens.nl. 

Met vragen over de MER-procedure kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht via merco@provincie-utrecht.nl.

Meer informatie over de terinzagelegging en het indienen van zienswijzen, vind u in de bekendmaking van de provincie op officielebekendmakingen.nl