Omgaan met PFAS bij grondverzet

Let op: met ingang van 8 juli 2019 geldt een tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit  vervangt de richtlijn van de RUD en de OdrU ‘omgaan met PFAS bij grondverzet’.

Wie grond wil toepassen, krijgt te maken met het Besluit bodemkwaliteit. Binnen de provincie Utrecht voeren de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht  en de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) deze taken uit voor de gemeenten. Naar aanleiding van (mogelijke) verontreinigingen met PFAS (Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen) in delen van de provincie Utrecht, zijn er problemen ontstaan bij het grondverzet. ODRU en RUD hebben daarom onderstaande gezamenlijke richtlijn ‘omgaan met PFAS bij grondverzet’ opgesteld.

Wat verandert er?

De ODRU en de RUD hebben onderling afgestemd van welke gebieden het voldoende aannemelijk is dat deze belast zijn met PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Dit betekent dat partijen grond, afkomstig uit deze gebieden, van aanvullende gegevens over PFAS voorzien moeten zijn. Van een deel van deze gebieden wordt dit in de praktijk al gevraagd. De gebieden waar het om gaat, zijn aangegeven op een digitale kaart (link).

Welke aanvullende gegevens worden gevraagd?

De voorwaarden die gelden voor het onderzoek zijn:

Wanneer is dit van toepassing?

Partijkeuringen uit de bewuste op de kaart aangegeven gebieden uitgevoerd na 1 juli 2019 zonder onderzoek naar PFAS worden niet meer geaccepteerd.
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing in afwachting van een landelijk handelingskader.

Kan de grond dan nog worden toegepast?

Toepassing van PFAS-houdende grond is alleen mogelijk als de gemeente waar de partij grond wordt toegepast daar (tijdelijk) beleid voor heeft vastgesteld. De betrokken uitvoeringsdienst of omgevingsdienst is op de hoogte van dit gemeentelijke beleid en kan vragen hierover beantwoorden. De RUD Utrecht en ODRU hanteren voorlopig geen bodemtypecorrectie.

Aanvullende informatie

Enkele gemeenten hebben al tijdelijk (afwijkend) beleid of richtlijnen opgesteld voor hun respectievelijke beheersgebieden:

Vragen?

Met betrekking tot de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten,  Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg:

RUD
Robbert den Hartog, r.denhartog@rudutrecht.nl
Joop van de Wiel, j.vandewiel@rudutrecht.nl

Met betrekking tot de gemeenten Zeist, Veenendaal, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Renswoude, Ronde Venen, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Vijfheerenlanden, IJsselstein, Oudewater, De Bilt, Montfoort.

ODRU
Ingrid Balk-Pijper, I.Balk-Pijper@odru.nl;
Han de Rijk, H.deRijk@odru.nl.