Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Juridisch kader; organisatie

Bijdrageverordening RUD Utrecht vanaf 2018 Staatscourant 20-10-2017

Financiële verordening RUD Utrecht per 2018  Staatscourant 16-10-2017

Controle Verordening RUD Utrecht Provbl. 2014 1033

Dienstverleningshandvest RUD Utrecht Provbl. 2014 1035

Financiële Verordening RUD Utrecht Provbl. 2014 1672

Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2 0 en toelichting_definitief_20161215 in Staatscourant 11 mei 2017

DB besluit Bevoegdhedenstatuut directietaken

AB Besluit Delegatiebesluit AB