Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergaderstukken 1 oktober 2015

agenda AB_1 oktober 2015

AP02_Verslag AB_1 juli 2015

AP04.1_Verkiezing nieuwe voorzitter AB-DB

AP04.2_Brief AB RUD aan directeur RUD iz Omgevingswet v3

AP04.3_Aanbiedingsbrief AB – uitbreiding taken RUD vAB

AP05.1a_Aanbiedingsbrief AB – Resultaat werkgroep DVHDVO

AP05.1b_Financiële kaders nieuwe bekostigingssystematiek

AP05.2a_VTH-Modelverordening – korte notitie voor GS en B&W’s (3-9-2015)

AP05.2b_Bijlage_Ia_modelverordening_VTH

AP05.3_PAS gevolgen voor gemeenten

AP05.4_AB evaluatie pc-cyclus

AP05.5_wisseling accounthouders

AP05.6_bestuurlijke accounthoudersagenda AB_1 oktober 2015

AP05.7_Aanbiedingsbrief AB – voortgang en prognose nav Q2

AP05.8_Highlights van Zomertoer

AP05.9_Verslag zelfevaluatie DB