Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergaderstukken 24 juni 2015

agenda AB_24 juni 2015.pdf

AP02_verslag AB 26 maart 2015.pdf

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB 24 juni zienswijzen begroting 2016 def.pdf

AP03.1b_zienswijzen begroting 2016 RUD.pdf

AP03.1c_Programmabegroting RUD Utrecht 2016 definitief.pdf

AP03.2a_aanbiedingsbrief AB eerste bestuursrapportage 2015.pdf

AP03.2b_Eerste Bestuursrapportage RUD Utrecht 2015 -concept.pdf

AP04.1a_Aanbiedingsbrief AB – Opdracht uitwerken DVO.pdf

AP04.1b_RVOvoorstel uitgangspunten dvo.pdf

AP04.2a_Aanbiedingsbrief AB – Modelverordening kwaliteitscriteria 2 1.pdf

AP04.2b_Ontwerp-modelverordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht d.d. 19 mei 2015 – Tekst.pdf

AP04.2c_Ontwerp-modelverordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht d.d. 19 mei 2015 – Toelichting.pdf

AP04.3a_aanbiedingsbrief Landelijke handhavingsstrategie.pdf

AP04.3b_Landelijke handhavingsstrategie versie 1.7.pdf

AP04.3c_LEIDRAAD landelijke handhavingsstrategie.pdf