Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergaderstukken 28 januari 2016

agenda AB_28 januari 2016

AP02_Verslag AB RUD Utrecht_3 december 2015 def

AP03.1a_AB Aanbieding Bestuursnotitie Van lumpsum naar outputfinanciering

AP03.1b_Bestuursnotitie AB 28 januari 2016 versie 05 status definitief

AP03.2a_AB Aanbieding Kadernota 2017

AP03.2b_Kadernota RUD 2017 concept

AP03.3a_AB Aanbiedingsbrief nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid

AP03.3b_Inkoop en aanbestedingsbeleid 2016 RUD Utrecht

AP03.4_Aanwijzing nieuw lid DB

AP04.1_aanbiedingsbrief AB – normenkader rechtmatigheid 2015

AP04.2_aanbiedingsbrief vergaderplanning 2016