Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergaderstukken 6 oktober 2016

Agenda-AB_6-oktober-2016

AP02_Verslag-AB-rud-utrecht_7-juli-2016

AP03-1a_Aanbiedingsbrief-AB-6-oktober-zienswijzen-bestuursrapportage-2016-1-incl-Houten

AP03-1b_Bestuursrapportage-1-2016-definitief

AP03-1c_Zienswijze-Houten-eerste-bestuursrapportage-RUD

AP03-2a_AB-wijziging-GR-RUD-Utrecht-2016

AP03-2b_Ontwerptekst-gemeenschappelijke-regeling-RUD-Utrecht-2-0-en-toelichting_definitief_20161006

AP04-1_AB-informatie-over-DVO-2017-en-2018-def

AP04-2a_Bestuurlijke-planning-en-controlcyclus-2017

AP04-2b_Jaarcyclusplanning-2017

AP04-2c_Manifest-samenwerking-verbonden-partijen-gemeenten