Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergaderstukken 7 juli 2016

Agenda AB_7 juli 2016

AP02_Verslag AB RUD Utrecht_23 juni 2016

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB 7 juli begroting 2017 def

AP03.1b_Programmabegroting RUD Utrecht 2017 definitief 7 juli

AP04.1_Aanbiedingsbrief AB 7 juli ondersteuning IBT AP

04.2_20160628_ledenbrief_de-eed-richtlijn-artikel-8-energieauditplicht-en-de-rol-van-het-bevoegd-gezag