Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergaderstukken AB 26 maart 2015

agenda AB_26 maart 2015.pdf

AP02_Verslag AB 29 januari 2015.pdf

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB jaarstukken 2014 v18 maart2015.pdf

AP03.1b_17maart15 RUD def. Jaarstukken 2014.pdf

AP03.1c_GR RUD – Accountantsverslag 2014 (concept d.d. 03-03-2015).pdf

AP03.2a_Aanbiedingsbrief Begroting RUD 2016 AB.pdf

AP03.2b_concept Programmabegroting RUD Utrecht 2016.pdf

AP03.2c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers Begroting 2016 RUD Utrecht.pdf

AP03.2d_Beantwoording technische vragen Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016.pdf

AP03.3a_voorlegger brief ab rud aan odru over fusie.pdf

AP03.3b_brief AB RUD aan AB Odru vorming provinciebrede rud.pdf

AP03.3c_Besluit ODRU startnotitie contouren vorming RUD Utrecht.pdf

AP03.4a_Aanbiedingsbrief projectvoorstel aan AB 26 maart 2015.pdf

AP03.4b_energieplan tbv subsidie aanvraag.pdf

AP03.4c_Financieringsvoorwaarden prestatieafspraken energiebesparing bij bedrijven def concept 2.pdf

AP04.1a_aanbiedingsbrief jaarverslag 2014.pdf

AP04.1b_RUD Jaarverslag_2014.pdf