Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergaderstukken 23 maart 2016

Agenda AB 23 maart 2016

Verslag AB RUD Utrecht 28 januari 2016

Aanbiedingsbrief AB jaarstukken 2015

RUD Jaarstukken 2015 (inclusief accountantsverklaring)

Brief directeur RUD inzake jaarrekening 2015

Aanbiedingsbrief AB ontwerpbegroting 2017 RUD

Programmabegroting RUD Utrecht 2017 concept 11 maart

Begeleidende brief zienswijze deelnemers Begroting 2017 RUD Utrecht

Bijdrageverordening 2017 RUD Utrecht

Aanbiedingsbrief RVO – DVHDVO

Concept DVH

Concept DVO 2017

Concept DVO 2018-2021

Aanbiedingsbrief AB – Positioneringsonderzoek Seinstra van de Laar

RUD Utrecht, Quickscan ontwikkelstadium en doorkijk RUD Utrecht, 20160301

Aanbiedingsbrief AB – Transitieplan

Transitieplan concept 02032016

Aanbiedingsbrief uitwerking kwaliteitscriteria

Individueel Rapport Kwaliteitscriteria eind 2015

Plan van Aanpak kwaliteitscriteria

Aanbiedingsbrief vergaderplanning 2016-2

RUD Utrecht jaarverslag 2015