Erik van Beurden

Functie
Lid dagelijks bestuur

Erik van Beurden is wethouder in Leusden en lid van het dagelijks bestuur. Zijn aandachtsgebied in het dagelijks bestuur is HRM.

Wat is uw rol binnen het DB?
Mijn rol in het DB is die van bestuurslid HRM (zeg maar personeel en organisatie) en die van vicevoorzitter.

Wat heeft u met VTH?
Ik heb veel met VTH (al zou je t misschien niet zeggen, ik was in mijn eerste jaren als ‘milieuambtenaar’ ook toezichthouder en vergunningverlener) als belangrijk middel om te zorgen voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving en een goede milieukwaliteit.

Wat vindt u het belangrijkst dat de RUD doet?
Belangrijk voor mij is dat de RUD zorgt voor een ‘kwaliteitsproduct’ dus VTH op een hoog niveau waarmee de aangesloten gemeenten hun milieutaken en milieudoelen goed kunnen neerzetten. Daarnaast verwacht ik van elke RUD-er een frisse, maatschappelijke blik: wat verwachten de opdrachtgevers, bedrijven en inwoners vandaag van mij maar ook morgen en volgend jaar en hoe kan ik dat op een goede manier zichtbaar maken in mijn werk. Daar hoort ook bij dat wij als gemeenten en provincie ons niet alleen gedragen als opdrachtgever maar ook als (trotse) eigenaar van het ‘RUD-bedrijf'.

Welke ontwikkeling ziet u voor de toekomst?
Eigenlijk zijn we die toekomst met het traject ‘Samen op Weg’ al aan het inslaan en borduren we met dit traject door op ‘Kleur Bekennen’ en de implementatie van de Omgevingswet. Voor mij betekent dat de RUD zich van een dienst zich van goed en efficiënt vakman/vrouwschap (en dat moet behouden blijven) gaat door ontwikkelen naar mijn ‘eerste adviseur’ op het gebied van omgevingskwaliteit. Dat vraagt om nieuwe competenties van medewerkers, een andere kijk op de samenwerking tussen de opdrachtgevers met de dienst en tussen RUD en ODRU, meer harmonisatie tussen de gemeenten etc en zal niet morgen gerealiseerd zijn maar ik zie en herken dat daar met elkaar (medewerkers, directie/management en bestuur) aan toe zijn en ook de goede stappen hebben gezet.

Erik van Beurden bestuurslid van de RUD
Erik van Beurden - Wethouder Leusden

Erik van Beurden is wethouder in Leusden en lid van het dagelijks bestuur. Zijn aandachtsgebied in het dagelijks bestuur is HRM.