Juridisch kader RUD

De RUD verricht zijn werk op basis van wet- en regelgeving. Deze is meestal afkomstig van het Rijk, van de Provincie Utrecht en de 11 gemeenten die opdrachtgever zijn van de RUD. Voor een beperkt aantal zaken maakt de RUD eigen regelgeving. Deze gaat over zaken zoals bijvoorbeeld organisatieaangelegenheden, aanwijzing van toezichthouders en machtigingen en ondermandaten van medewerkers. De belangrijkste regelgeving die het juridisch kader voor het werk van de RUD vormt, vindt u hier onder.

Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk Stcrt. 2013 36393

Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor Stcrt. 2015 27802

Besluit bsbm-mandaat RUD Utrecht d.d. 2 juni 2015

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015 Stcrt. 2015 6986

Besluit categoriale aanwijzing toezichthouders RUD Utrecht Stcrt. 2017 9036

Bijdrageverordening RUD UItrecht Provbl. 2014 1038

Controle Verordening RUD Utrecht Provbl. 2014 1033

Dienstverleningshandvest RUD Utrecht Provbl. 2014 1035

Financiële Verordening RUD Utrecht Provbl. 2014 1672

Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2 0 en toelichting_definitief_20161215 in Staatscourant 11 mei 2017

Machtigingsbesluit RUD Utrecht Stcrt. 13811

Wijziging Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk Stcrt. 2015 45784