Juridisch kader RUD

De RUD verricht zijn werk op basis van wet- en regelgeving. Deze is meestal afkomstig van het Rijk, van de Provincie Utrecht en de 11 gemeenten die opdrachtgever zijn van de RUD. Voor een beperkt aantal zaken maakt de RUD eigen regelgeving. Deze gaat over zaken zoals bijvoorbeeld organisatieaangelegenheden, aanwijzing van toezichthouders en machtigingen en ondermandaten van medewerkers. De belangrijkste regelgeving die het juridisch kader voor het werk van de RUD vormt, vindt u hier onder.

Juridisch kader; takenpakket

Juridisch kader; organisatie

Mandaatbesluiten & dienstverleningsovereenkomsten