Juridisch kader; takenpakket

Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor Stcrt. 2015 27802

Besluit bsbm-mandaat RUD Utrecht d.d. 2 juni 2015

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015 Stcrt. 2015

Besluit categoriale aanwijzing toezichthouders RUD Utrecht Stcrt. 2017 9036

Machtigingsbesluit RUD Utrecht Stcrt. 13811 

Wijziging Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk Stcrt. 2015 45784