Kennis-estafette

Wilt u (meer) weten over wat de RUD voor u als opdrachtgever doet, en wat we nog meer voor u kunnen betekenen? Komt u dan naar onze kennis-estafette op 6 oktober 2016.

Programma

14.30 – 14.45: informatieve inloop

14.45- 15.00 welkom en intro

15.00- 16.00: Nieuwe Natuurwet en externe veiligheid

16.00- 16.10: Pauze

16.10-17.10: Omgevingswet en Informatiegestuurd Handhaven

17.10- 18.00: pubquiz en borrel

Workshops

Informatiegestuurd handhaven: beter toezicht in minder tijd

Effectiever handhaven door beter gebruik te maken van (elkaars) data: dat is het doel van informatiegestuurd handhaven. De RUD doet ervaring op met verschillende mogelijkheden die informatietechnologie biedt, zoals het vergelijken van datasets over bodemsaneringen en het delen van gegevens van surveillances. In deze workshop bespreken we de verschillende mogelijkheden, en gaan we in gesprek hoe RUD en opdrachtgevers informatiegestuurd handhaven samen verder kunnen ontwikkelen.

Voorbereiden op de Omgevingswet

Hij komt eraan en heeft grote gevolgen: dat staat inmiddels vast. Maar er wordt nog hard gewerkt en gediscussieerd over de precieze invulling van de Omgevingswet. Hoe bereid je je dan voor als gemeente? Waar moet je voor de toekomst rekening mee houden en wat kun je nu al doen? De RUD helpt deze vragen beantwoorden samen met ervaringsdeskundigen.

Externe veiligheid gaat iedere gemeente aan

In iedere gemeente wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen, of worden ze vervoerd of opgeslagen. Gemeenten hebben een belangrijke taak om hun bewoners te beschermen tegen de risico’s die dit met zich meebrengt. De RUD heeft experts in huis die hier een belangrijke rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld voor ruimtelijke plannen risico’s in kaart te brengen. Na deze workshop weet u welke impact externe veiligheid op de regio heeft, en wat de RUD voor u kan betekenen.

Nieuwe wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is het al zover: dan treedt de nieuwe wet Natuurbescherming in werking. Dit betekent niet alleen een andere rolverdeling tussen overheden, maar bijvoorbeeld ook dat natuurmonumenten hun beschermde status verliezen en via het RO-spoor beschermd kunnen worden. Na afloop van deze workshop weet u wat er op uw organisatie afkomt en wat de RUD kan betekenen bij de uitvoering van deze wet.

Wensen en aanmelden

Heeft u vragen over de RUD over een onderwerp dat hier niet bijstaat? Neem dan contact op met ons secretariaat: secretariaat@rudutrecht.nl of 030 – 7023300. Dan nemen we dit mee tijdens de kennisestafette. Ook aanmelden graag via het secretariaat. Wilt u een collega of andere vertegenwoordiger van uw organisatie meenemen? Hij of zij is van harte welkom!

Meer informatie

Voor een indruk van de kennis-estafette van vorig jaar:

Verslag kennis-estafette 2015

Foto’s kennis-estafette 2015