Verantwoording

Om te kunnen bepalen of het geld juist besteed is en of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was, verantwoordt de RUD zich door middel van de planning en control cyclus. De belangrijkste financiële documenten die we in een jaar maken zijn de kadernota, de begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening.

Kadernota

In de kadernota staan de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de volgende begroting. Het is de voorloper van de begroting.

Kadernota RUD 2016

Kadernota RUD 2017

Kadernota RUD 2018

Kadernota RUD 2019

Kadernota RUD 2020

Kadernota RUD 2021

Begroting

Hoeveel gaat de RUD het aankomende jaar uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in de begroting.

Begroting RUD Utrecht 2014-2015

Begroting RUD Utrecht 2016

Begroting RUD Utrecht 2017

Begroting RUD Utrecht 2018

1e begrotingswijziging 2018 

Begroting RUD Utrecht 2019

Begroting 2020 RUD Utrecht

Begroting 2021 RUD Utrecht

Bestuursrapportages

In de bestuursrapportages laten we tweemaal per jaar zien hoe we ervoor staan ten opzichte van de begroting.

Bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2015

Tweede bestuursrapportage 2015

Eerste bestuursrapportage 2016

Tweede bestuursrapportage 2016

Eerste bestuursrapportage 2017

Tweede bestuursrapportage 2017 

Eerste bestuursrapportage 2018

Tweede bestuursrapportage 2018 

Eerste Bestuursrapportage 2019

Tweede Bestuursrapportage 2019 RUD Utrecht

Eerste Bestuursrapportage 2020

Jaarrekening

In de jaarrekening kijken we terug op het afgelopen jaar en brengen we in beeld wat we hebben ontvangen en uitgegeven en kijken we of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was.

RUD Jaarstukken 2014

RUD Jaarstukken 2015

RUD Jaarstukken 2016 incl accountantsverklaring

RUD Jaarstukken 2017

RUD Jaarstukken 2018

RUD Jaarstukken 2019

Jaarverslag

Wat doet de RUD in een jaar, en wat levert het op? Dat leest u in onze jaarverslagen. Met niet alleen de productiecijfers, maar ook reportages over een aantal belangrijke ontwikkelingen uit het betreffende jaar.

Het jaarverslag wordt ieder jaar aangeboden aan het Algemeen Bestuur en doorgestuurd aan gemeenteraden en de Provinciale Staten. Reacties zijn welkom via communicatie@rudutrecht.nl.

Jaarverslag RUD 2015

Jaarverslag RUD 2016

Jaarverslag RUD 2017

Jaarverslag RUD 2018 

Jaarverslag RUD 2019