Verantwoording

Om te kunnen bepalen of het geld juist besteed is en of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was, verantwoordt de RUD zich door middel van de planning en control cyclus. De belangrijkste financiële documenten die we in een jaar maken zijn de kadernota, de begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening.

Kadernota

In de Kadernota staan de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de volgende begroting. Het is de voorloper van de begroting.

Kadernota RUD 2016

Kadernota RUD 2017

Kadernota 2018

Begroting

Hoeveel gaat de RUD het aankomende jaar uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in de begroting.

Begroting RUD 2014-2015

Begroting RUD 2016

Begroting RUD 2017

Begroting RUD Utrecht 2018

Bestuursrapportages

In de bestuursrapportages laten we tweemaal per jaar zien hoe we ervoor staan ten opzichte van de begroting.

Bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2015

Tweede bestuursrapportage RUD Utrecht 2015

Eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2016

Tweede bestuursrapportage 2016 RUD Utrecht

Eerste bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht

Jaarrekening

In de jaarrekening kijken we terug op het afgelopen jaar en brengen we in beeld wat we hebben ontvangen en uitgegeven en kijken we of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was.

RUD Jaarstukken 2014

RUD Jaarstukken 2015

RUD Jaarstukken 2016 incl accountantsverklaring