Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Beleid PFAS in de gemeenten

Laatste update 10 februari 2020: gemeente Houten

Op deze pagina vindt u een overzicht ontwikkelingen met betrekking tot PFAS in de provincie Utrecht, om te beginnen met het beleid in de RUD-gemeenten. De ontwikkelingen ten aanzien van PFAS in grond en baggerspecie gaan zeer snel. Wij proberen de actuele informatie voor in ieder geval alle gemeenten in het beheersgebied van de RUD op deze pagina met u te delen. Het kan zijn dat de ontwikkelingen sneller gaan dan wij kunnen publiceren.

Amersfoort
De gemeente Amersfoort heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Wat betreft PFAS heeft Amersfoort bodemonderzoek laten uitvoeren naar de achtergrondwaarde voor PFAS binnen hun beheergebied op basis van de hiervoor geldende richtlijnen uit het Tijdelijk Handelingskader (THK) van 8 juli 2019. Op basis van de voorlopige resultaten van dit uitgevoerde bodemonderzoek is, tot een formele vaststelling van de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart, het volgende besloten:

  1. Voor grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart binnen de gemeente Amersfoort is geen aanvullende analyse voor PFAS meer benodigd (toe te passen grond en de ontvangende bodem).
  2. Toepassing van grond afkomstig van buiten Amersfoort dient te voldoen aan de volgende voorlopige normering:
Functieklasse in de zin van het besluit bodemkwaliteit PFOS

(μg/kg ds)

PFOA

(μg/kg ds)

GenX

(μg/kg ds)

Overige PFAS

(μg/kg ds)

Landbouw/natuur 1 1 1 0,2
Wonen 3 1 1 0,2
Industrie 3 1 1 0,2
 
Grondwaterbeschermingsgebied 0,1 0,1 0,1 0,1
Grootschalige toepassingen 3 7 3 3

Baarn
De gemeente Baarn heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Baarn heeft nog geen aanvullend PFAS-onderzoek laten uitvoeren of beleid opgesteld; het THK is van toepassing.

Bunschoten
De gemeente Bunschoten heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Aanvullend onderzoek PFAS is in voorbereiding. Tot aan vaststelling van de geactualiseerde bodembeheernota accepteert de gemeente Bunschoten de provinciale achtergrondwaardenkaart.

Eemnes
De gemeente Eemnes heeft geen bodembeheernota; het THK is van toepassing.

Houten
De gemeente Houten heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. U vindt het collegebesluit voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS op de website van de gemeente (link).

Leusden
De gemeente Leusden heeft geen bodembeheernota; het THK is van toepassing.

Lopik
De gemeente Lopik heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. De gemeente Lopik is bezig met het uitvoeren van bodemonderzoek zodat de achtergrondwaarde voor PFAS binnen hun beheergebied bepaald kan worden. Voor grondverzet binnen de gemeente Lopik is vooralsnog geen aanvullende analyse voor PFAS benodigd (toe te passen grond en de ontvangende bodem).

Hier zal dus door de RUD Utrecht niet naar gevraagd worden bij de beoordeling van een toepassing. U vindt het collegebesluit op de website van de gemeente (link). Voor grondverzet met grond en baggerspecie van buiten de gemeente Lopik is het generieke beleid van toepassing zoals weergegeven in het tijdelijk handelingskader.

Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. U vindt het collegebesluit voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS op de website van de gemeente (link).

Soest
De gemeente Soest heeft geen bodembeheernota; het THK is van toepassing.

Utrecht
De gemeente Utrecht heeft eigen beleid voor het toepassen van grond dat is vastgelegd in de bodembeheernota. Aanvullend PFAS-onderzoek is uitgevoerd. Het maken van beleid op basis van het onderzoek is in de afrondende fase; tot de vaststelling hiervan is het THK van toepassing.

Woudenberg
De gemeente Woudenberg heeft geen bodembeheernota; deze is in voorbereiding. Tot aan vaststelling van de bodembeheernota accepteert de gemeente Woudenberg de provinciale achtergrondwaardenkaart.

Aanvullende informatie
Tijdelijk landelijk handelingskader (interne link)

Vragen?
Joop van de Wiel, j.vandewiel@rudutrecht.nl
Robbert den Hartog, r.denhartog@rudutrecht.nl