Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Programmamanager VTH/ Hoofd Accountteam (1 fte)

Wat doet de RUD?
De RUD Utrecht voert sinds 2014 in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze 12 opdrachtgevers (accounts) worden beheerd door het accountteam. Bij de RUD Utrecht werk je samen met ongeveer 150 medewerkers, waarvan zo’n 120 handhavers en vergunningverleners en 30 medewerkers in de bedrijfsvoering. Samen werken we aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

De eerste jaren van ons bestaan hebben vooral in het teken gestaan van de opbouw van de organisatie en het realiseren van de productie voor de opdrachtgevers. In 2018 zijn we overgegaan op outputfinanciering en hebben we ons gericht op verdere professionalisering en doorontwikkeling van onze organisatie. In 2019 is het bestuurlijke traject kleur bekennen van start gegaan met als doel om samen met de deelnemers (opdrachtgevers/eigenaren) een keuze te maken waar de RUD Utrecht zich als dienst naartoe moet ontwikkelen.

Plek in de organisatie
De programmamanager VTH/ Hoofd Accountteam is een onderdeel van het MT en valt onder de directe aansturing van de directeur. Het MT bestaat uit de directeur, 4 strategisch managers, de controller, de secretaris, de secretaresse en HRM adviseur. Jouw team, het accountteam bestaat uit 2 accountmanagers.

Wat houdt de functie in?
De functie Programmamanager VTH/Hoofd Accountteam heeft meerdere rollen. Je maakt onderdeel uit van het MT, in deze rol adviseer je over het strategisch concernbeleid en vertaal je dit naar beleidsadviezen, voorbereiding en uitvoering. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor de aansluiting tussen beleid en uitvoering (the big8) en daarom beschik je over ruime ervaring in het VTH werkveld. Je levert input voor o.a. rapportages, kadernota’s en jaarrekening.

In de rol van Hoofd Accountteam ben je manager van het accountteam. Je bent eindverantwoordelijk voor het het relatienetwerk bij de opdrachtgevers en je zorgt voor behoud en verbetering van de klanttevredenheid. Je bent een belangrijke schakel tussen opdrachtgever, primair proces en de bedrijfsvoering. Daarnaast ben je procesverantwoordelijk voor de accounts. Je zit het accountoverleg voor en betrekt daarbij de juiste mensen. (gebiedsmanagers, relatiebeheer, financien en accountmanagers) Je bent duidelijk in de verwachtingen die je hebt van jouw medewerkers, stuurt op resultaat en ondersteunt de accountmanagers op beleidsmatig en strategisch gebied. Je bent zelf verantwoordelijk voor twee accounts.

Als Programmamanager VTH ben je, na afronding van het Programma omgevingswet, verantwoordelijk voor het tot stand komen van een nieuw programma en stuur je op de uitvoering en de onderliggende projecten. Je zorgt voor de strategische samenhang tussen de projecten en stuurt op de voortgang en de beschikbare uren voor de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast draag je bij aan het nu lopende Programma Implementatie Omgevingswet. Binnen dat programma werk je mee aan het komen tot een set van werkbare afspraken met de opdrachtgevers/deelnemers en draag je bij aan het proces om te komen tot bestuurlijke bekrachtiging van de afspraken. Je denkt mee in over de producten en diensten van RUD onder de omgevingswet.

Functie eisen
– Je hebt WO werk- en denkniveau.
– Je beschikt over ruime ervaring in het VTH werkveld.
– Je beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden, je hebt ervaring met het schrijven van beleid.
– Je hebt ervaring met projectmatig werken en beschikt over strategisch inzicht.
– Je kan je inleven in onze opdrachtgevers en de verbinding maken met de interne organisatie. (politiek en organisatiesensitief)
– Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden op alle niveaus en je bent een verbinder die de regie neemt.
– Je weet complexe processen te vereenvoudigen zodat er een helder beeld onstaat van de organisatie, die nodig is om veranderingen te kunnen doorvoeren.
– Je komt tot je recht in een organisatie waar nog niet alles is geregeld en je vindt het leuk hier pro-actief een bijdrage aan te leveren.

De ideale RUD collega
We vinden het belangrijk dat je een professional bent, maar zijn ook geïnteresseerd in jouw persoonlijkheid. Je bent energiek, flexibel, resultaatgericht en hebt overtuigingskracht. Je bent positief ingesteld en weet dat goed over te brengen op anderen. Je kunt je verplaatsen in mensen en situaties en je hebt inzicht in maatschappelijke processen, beleidseffecten en verschillende belangen. Je bent een zelfstandige werker, met goed gevoel voor samenwerken en kan goed omgaan met weerstand. Uiteraard ben je integer en sta je open voor veranderingen. Je bent bereid om te leren en breder te kijken dan je eigen functie. Daarnaast heb je affiniteit met werken voor de overheid.

Waarom werken bij de RUD?
Werken bij ons betekent meer dan je taken uitvoeren. Je bent niet alleen accountmanager, vergunningverlener, handhaver of medewerker bedrijfsvoering: je bouwt ook mee aan een jonge organisatie en je krijgt ruimte voor jouw ideeën en initiatieven. We vinden je talent belangrijk en stimuleren je om deze in te zetten voor de organisatie. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet, willen we in kunnen spelen op veranderingen. Dit vraagt om samenwerking en flexibiliteit van alle collega’s. In onze informele en open cultuur gaan we uit van vertrouwen en heb je de mogelijkheid om plaats-en tijdonafhankelijk te werken.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is indicatief gewaardeerd in schaal 12 van de CAO provincies, waarvan het maximum €5486,65 bedraagt per maand op basis van een 36-urige werkweek. De RUD Utrecht volgt de CAO provincies. Naast het brutoloon heb je recht op een individueel keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget en bedraagt een percentage van 22,37% over de waarde van je bruto loonsom. Een full-time werkweek is 36 uur, maar je hebt de mogelijkheid om ATV op te bouwen. Dan werk je 40 uur per week, hierdoor bouw je 204 extra verlofuren per jaar op. Daarnaast krijg je 144 uur verlof.

Meer informatie / solliciteren?
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij de afdeling HRM via rud_hrm@rudutrecht.nl. Mail je brief en CV uiterlijk 26 februari 2020 onder vermelding van “sollicitatie Programmamanager VTH” naar rud_hrm@rudutrecht.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.