Schade en verstoring melden

Meldingen en klachten zijn een belangrijke informatiebron voor onze toezichthouders.  Ziet u bijvoorbeeld afval in het buitengebied, schade aan bomen of planten of dat dieren worden verstoord of gedood? Meldt u dit bij de RUD. Onze toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. Is er sprake van spoed, dan kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen met 0800 – 0225510.  Als u belt, kunnen we als dat nodig is meteen actie ondernemen. U kunt ook mailen naar Handhaving-wnb@rudutrecht.nl of gebruik maken van ons digitale formulier. Deze meldingen worden tijdens kantooruren in behandeling genomen.