Ontwerpbeschikking kleiwinning en natuurontwikkeling Schalkwijker Buitenwaard ter inzage

Nieuws

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn van plan om K3Delta B.V. te een vergunning te verlenen. De vergunning is aangevraagd in het kader van de Ontgrondingenwet voor de ontgronding van de Schalkwijker Buitenwaard, gelegen langs de Lek in Houten. U kunt van 11 maart 2022 tot en met 22 april 2022 reageren op dit ontwerpbesluit.

verbeeldend inrichtingsplan Schalkwijker buitenwaard

U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan  van 11 maart 2022 tot en met 22 april 2022. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/21/702135.

Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via website van de provincie Utrecht.  Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
U vindt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken op deze webpagina. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeld u hierbij zaakkenmerk Z/21/702135. 

Aanvragen