Start zwemseizoen

Het zwemseizoen is weer begonnen. Dit betekent dat de waterkwaliteit bij de 27 officiële zwemlocaties in open water regelmatig wordt gemeten. Ook de veiligheid – zoals hellingpercentage, diepte, obstakels, hygiëne – wordt hier gecontroleerd. Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot 1 oktober.

De kwaliteit van het water kan snel veranderen, zeker tijdens langdurig warme perioden. Daarom laat de provincie, samen met het waterschap of Rijkswaterstaat, het water tijdens het zwemseizoen iedere 2 tot 4 weken controleren. Als er aanleiding is, wordt er vaker gemeten. Mocht het nodig zijn, dan waarschuwt de provincie zwemmers voor de verslechterde waterkwaliteit of stelt een negatief zwemadvies of een zwemverbod in.

Wilt u zwemmen in open water, ga dan naar één van de 27 officiële zwemlocaties. U herkent de locaties aan de informatieborden ter plekke. De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert de zwemwatertaken voor de provincie uit. Wij zorgen voor actuele informatie op de borden en de website www.zwemwater.nl en de zwemwaterapp. Heeft u vragen of klachten? U kunt tijdens het zwemseizoen 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de zwemwatertelefoon: 030 – 7023333.

Meer informatie over veilig zwemmen en de taken van de RUD met betrekking tot zwemwater vindt u onder diensten – zwemwater.