U bezoekt een natuurgebied

In natuurgebieden vinden we mooie en soms zeldzame planten, bomen en dieren. Om deze te beschermen gelden vaak regels over waar u wel en niet mag wandelen of fietsen/mountainbiken. Ook moeten honden vaak aangelijnd zijn, tenzij expliciet is aangegeven dat ze los mogen lopen. U kunt onze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) tegenkomen die erop toezien dat de regels in natuurgebieden worden nageleefd.

Waarom honden aanlijnen
In de gebieden waar u honden moet aanlijnen, zijn veel reeën, dassen, broedende vogels en andere dieren te vinden. Loslopende honden verstoren deze vaste bewoners van het natuurgebied. Met name vogels die op de grond broeden, zoals veldleeuweriken, graspiepers, paapjes, en nachtzwaluwen zijn gevoelig voor honden. Dat komt omdat honden, meer dan mensen, worden ervaren als predatoren (roofdieren). Juist honden hebben grote gevolgen voor deze vogels, omdat de verstoring door honden onvoorspelbaar is. Vogels kunnen er niet aan wennen en moeten steeds opvliegen, waardoor veel energie wordt verspild. Hierdoor mislukken hun broedsels en kunnen zij minder jongen grootbrengen. Ook houden de vogels te weinig energie over voor de winterperiode en de vogeltrek. Ook andere wilde dieren, zoals reeën en dassen zijn snel gestoord door honden. Alleen de geur van een hond kan al genoeg zijn om op de vlucht te slaan. Een ree kan zich in blinde paniek dood rennen tegen een hekwerk of onder een auto terecht komen. Regelmatig komt het voor dat een ree, reekalf of das wordt doodgebeten door een loslopende hond. Om te zorgen dat deze soorten niet verstoord worden en niet verdwijnen uit onze natuurgebieden, vragen wij u om uw hond alleen te laten loslopen in de daarvoor aangewezen gebieden.

Waarom niet overal mountainbiken
Natuurgebieden zijn aantrekkelijk om te mountainbiken. En dat mag, maar dan wel op de aangegeven routes. Het is aantrekkelijk om wildwissels te gebruiken, kleine paadjes die ontstaan omdat wilde dieren hier vaak lopen. Deze paadjes zijn niet publiek toegankelijk en lopen dwars door bosvakken heen. Door het gebruik worden reeën, maar ook vogels en andere dieren, verstoord. Het is daarom belangrijk op de gemarkeerde routes te blijven.

Brandveiligheid
Het is niet toegestaan om in natuurgebieden vuur te maken. Er zijn op enkele locaties speciale plekken waar u mag barbecueën. Deze zijn aangegeven met borden en te herkennen aan de betonnen platen. Elders in natuurgebieden is dit verboden. Let in droge periodes extra op: vuur verspreidt zich dan snel. Ziet u een brandje, bel dan 112.

Voorbeelden van toezicht in natuurgebieden:

Groen en blauw handhaven samen op Utrechtse Heuvelrug

Controle op de Amerongse berg 

Intensief toezicht natuur en recreatie Utrechtse Heuvelrug