Utrechtse omgevingsdiensten adviseren samen over bruidsschat

Nieuws

Als de Omgevingswet van kracht wordt, vervallen op milieugebied een aantal regels vanuit het Rijk. Bijvoorbeeld over geur door industrie en het geluidsniveau door activiteiten dat bij tijdelijke woningen wordt gemeten. Om te voorkomen dat er hierdoor gaten vallen waardoor overlast en milieurisico’s toenemen, is er de bruidsschat. In de bruidsschat zijn de regels die gaan vervallen opgenomen. Gemeenten kunnen deze regels overnemen, aanpassen of schrappen. De Omgevingsdienst regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht verdiepten zich samen in de bruidsschat.

""

De Utrechtse omgevingsdiensten hebben alle regels geïnventariseerd en advies uitgebracht over hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan. Met als resultaat: een basisadvies voor 24 gemeenten in de provincie. Met dit advies kunnen gemeenten bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om de milieuthema’s uit de bruidsschat de juiste plek te geven in lokaal beleid (het omgevingsplan). Het basisadvies gaat over negen milieuthema’s, waar onder geur, bodem, water en energie.

Vervolgtraject

De bruidsschat is omvangrijk en er moet daarnaast rekening gehouden worden met andere regelingen die voortkomen uit de Omgevingswet. Het vertalen van al deze regelgeving naar de individuele gemeenten is dan ook een flinke klus. De ODRU en RUD Utrecht doen dan ook niet alleen inhoudelijke aanbevelingen, maar geven ook advies over het vervolgtraject. Dat luidt op hoofdlijnen: stem vooral af met ketenpartners en inventariseer als gemeente de eigen ambities en mogelijkheden voor je bepaalt wat je met de bruidsschatregels gaat doen. 

Positief 

Het basisadvies is positief ontvangen door de opdrachtgevende gemeenten. Ook het informatiepunt leefomgeving (IPLO) oordeelde dat het stuk van goede kwaliteit is. De OdrU en RUD werken vaker samen in de voorbereiding op de Omgevingswet en dat bevalt collega’s van beide omgevingsdiensten goed.