Bij grote oppervlaktes wordt slechts een deel van de rastervakken onderzocht. Als hieruit blijkt dat in alle vakken de interventiewaarde niet wordt overschreden dan vormt dit een representatief beeld voor de overige rastervakken. Indien in één of meer

In een dergelijk geval zal er in ieder geval een aanvullende inspanning (nader onderzoek) moeten worden geleverd. Geadviseerd wordt om de noodzakelijke inspanning in overleg met het bevoegd gezag (RUD Utrecht) af te stemmen.