Het Protocol bodemonderzoek gaat in de toetsing nu enkel uit van verhogingen aan DDE. Hoe wordt omgegaan met de overige OCB-parameters? Gelden hier dezelfde regels voor nader onderzoek en/of het nemen van sanerende maatregelen als voor DDE of wordt h

Op basis van de gegevensanalyse in de Kromme Rijnstreek is naar voren gekomen dat DDE kan worden gezien als een ‘gidsparameter’. Uitgangspunt om het handelingskader van toepassing te laten zijn is echter dat een verontreiniging te herleiden moet zijn naar de historische activiteit ‘voormalige boomgaard’. In het handelingskader en de bijbehorende onderzoeksopzet wordt dus uitgegaan van de stoffen die opgenomen zijn in het volledige analysepakket OCB.