Hoe worden onderzoeken beoordeeld die niet volgens het protocol of in een eerder stadi-um zijn uitgevoerd beoordeeld?

In 2022 zullen er binnen de Kromme Rijnstreek naar verwachting  nog vergunningsaanvragen gedaan worden die gebaseerd zijn op oudere rapporten. Ook is het mogelijk dat een adviesbureau nog niet op de hoogte is van het nieuw vastgestelde onderzoeksprotocol voor OCB’s.

In die situaties zullen zowel de ODRU als de RUD Utrecht niet meteen een nieuw onderzoek eisen. Wel zal er getoetst worden of de uitgevoerde onderzoeksstrategie past bij de verwachte verontreiniging. Als er sprake is van in ieder geval een vergelijkbare onderzoeksinspanning zal het rapport alsnog worden goedgekeurd. Als er sprake is van een significante afwijking of mochten de resultaten aanleiding geven tot een nader onderzoek zal om een aanvullende onderzoeksinspanningen worden gevraagd.