Hoe wordt bij herontwikkeling omgegaan met rastervakken waar sprake is van interven-tiewaarde overschrijden tot 2,5*I. Zijn hier nu geen sanerende maatregelen meer nodig of dient bij bijvoorbeeld woningbouw alsnog de contactrisico’s weggenomen te word

Zie het antwoord op vraag 6. Het handelingskader is geen aanpassing van de interventiewaarde OCB.