In bijlage 5 wordt aangegeven dat bij een overschrijding van de interventiewaarde tot 2,5*I hergebruik buiten de boomgaard niet is toegestaan. De grond mag echter wel ge-keurd worden voor toepassing elders. Spreekt dit elkaar niet tegen?

Dit is onduidelijk beschreven inderdaad. Het handelingskader is echter geen aanpassing van de huidige wet- en regelgeving en/of de eisen die worden gesteld aan de afvoer van sterk verontreinigde grond vanuit bevoegd gezag Wbb in het kader van een melding (BUS) saneringsplan. Voor hergebruik van licht verontreinigde grond verwijzen we naar vraag 9 en/of de eisen die hieraan gesteld worden vanuit het generieke of gebiedsspecifieke kader.