Is het noodzakelijk om elk bodemonderzoek binnen de Kromme Rijnstreek uit te voeren conform het nieuwe onderzoeksprotocol voor OCB’s?

Het uitvoeren van bodemonderzoek is alleen noodzakelijk in het kader van werkzaamheden of (her)ontwikkelingen. Mocht dit niet aan de orde zijn is een eigenaar of initiatiefnemer niet verplicht om onderzoek uit te voeren. Hiermee volgt het handelingskader het huidige beleid.

Mocht er een aanleiding bestaan om onderzoek te doen dan is het ter plaatse van ‘historische’ boomgaarden (aangegeven in bijlage 1) in het aandachtsgebied verplicht het vastgestelde onderzoeksprotocol OCB (bijlage 4) te hanteren. Mocht dit niet worden toegepast zal het bevoegd gezag een initiatiefnemer vragen om aanvullende onderzoeksinspanningen te doen zodat tenminste een vergelijkbaar onderzoeksniveau behaald wordt.

Als het perceel niet verdacht is op het voorkomen van OCB’s is alleen het uitvoeren van een onderzoek conform de bestaande protocollen (NEN 5725, NEN 5740, NEN 5707) voldoende.