Onderzoek conform het nieuwe onderzoeksprotocol is intensiever dan de NEN 5740 voor-schrijft. Waarom is dat?

Er is inderdaad sprake van een hogere onderzoeksintensiteit dan de NEN 5740 voorschrijft. Uit het conceptueel model volgt dat het beter is om met een gemiddeld gehalte per te definiëren rastervak te werken dan met individuele analyses over de gehele verdachte locatie. Het onderzoeksprotocol schrijft daarom minimaal 3 boringen per rastervak voor waar vervolgens een gemiddeld OCB-gehalte per rastervak uit volgt. Dit gemiddeld OCB-gehalte per rastervak is beter vergelijkbaar en toetsbaar.