Welke stappen moet ik nemen bij het aantreffen van gemiddelde gehaltes >I?

In het stroomschema opgenomen in bijlage 5 van het handelingskader staan verschillende mogelijkheden opgenomen als er ter plaatse van een rastervak een gemiddeld gehalte boven de interventiewaarde wordt aangetroffen.

Grondverzet boven de interventiewaarde wordt niet gefaciliteerd door het besluit bodemkwaliteit. Mocht een initiatiefnemer gebruik willen maken van deze opties kan dit door het indienen van een saneringsplan. Wij adviseren om hiervoor in overleg te gaan met de RUD Utrecht.