Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergadering 15 oktober 2018

Op deze pagina vindt u de stukken die op 15 oktober 2018 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur worden besproken.

Agenda AB_15 oktober 2018

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 6 juli 2018

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Bestuursrapportage I 2018 v2 – nav DB

AP03.1b_Definitieve eerste Bestuursrapportage 2018 tbv AB 15-10-2018

AP03.2a_AB voorstel PDC 20181015 aangepast nav DB def

AP03.2b_Wijzigingen PDC van 2.4 naar 2.5

AP03.2c_Producten en Dienstencatalogus versie 2.5 – concept AB

AP03.3_Aanbieding AB overdracht asbesttaken

AP04.1a_Indirecte Lozingen AB 2018-10-15

AP04.1b_Indirecte lozingen bijlage 2 schema lozingstaken

AP04.2a_AB aanbiedingsbrief jaarverslag archivaris 2017 20181015

AP04.2b_180507 HUA Jaarverslag archivaris RUD over 2017

AP04.2c_Plan van aanpak Informatie- en archiefbeheer op orde 20180830 1.0 definitief

AP04.2d_180803 HUA advies RUD PvA Informatie- en archiefbeheer op orde

AP04.3_Benoeming Functionaris Gegevensbescherming

AP04.4_Benoeming controller

AP04.5_Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur