Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergadering 18 mei 2017

Agenda AB_18 mei 2017

AP02_Verslag AB RUD Utrecht_30 maart 2017

AP03.1a_AB Nieuwe bijdrageverordening en financiële verordening 2018 def

AP03.1b_Bijdrageverordening vanaf 2018 RUD Utrecht def AB

AP03.1c_Financiële verordening_per 2018 def AB

AP03.2a_Ontwerp-Mandaatbesluit

AP03.2b_Ontwerp-Mandaatbesluit RUD Utrecht deelnemer N.N. 2017

AP03.2c_Discussienota verbetering mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling

AP03.3a_Onderbouwing Accountmanagement AB 18 mei 2017

AP03.3b_Onderbouwing wijziging accounthouderschap en voorstel tot financ (2)

AP03.4_Uitbreiding Dagelijks Bestuur

AP03.5_AB voorstel Verkenning van de asbesttaken

AP03.7_AB Hoe verder met aanpassing archiefverordening

AP04.1a_Aanbiedingsbrief Jaarverslag archivaris RUD over 2015 en 2016

AP04.1b_Jaarverslag archieftoezicht RUD 2015-2016 in model vs 28-2-2017 – definitieve versie

AP04.1c_PvA aanbevelingen verslag archivaris RUD 2015-2016 vs 15-3-2017

AP04.3a_AB Aanbiedingsbrief Programmaplan 11042017

AP04.3b_Def Concept Programma-plan 1 RUD 11042017