Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergadering 27 maart 2020

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur van 27 maart 2020.

Agenda AB_27 maart 2020

AP01.1_Statenbrief Ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 5 december 2019

AP03.1a_Traject Kleur bekennen

AP03.1b_Het ontwikkelperspectief van de RUD

AP03.1c_Offerte Berenschot Inrichting RUD

AP03.2a_Programmaplan Implementatie Omgevingswet

AP03.2b_Programmaplan Implementatie Omgevingswet_mrt2020

AP03.2c_Impactanalyse juridische veranderingen Omgevingswet

AP03.3a_Aanbiedingsbrief AB jaarstukken 2019 voor AB

AP03.3b_RUD Utrecht Jaarstukken 2019_Def mail

AP03.4a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Kadernota 2021 Voor DB

AP03.4b_Kadernota 2021 voor DB

AP03.5a_Aanbiedingsbrief AB ontwerp Programmabegroting 2021 Voor DB

AP03.5b_Ontwerp programmabegroting 2021 RUD Utrecht Voor DB

AP03.5c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Begroting 2021 RUD Utrecht

AP04.1a_Jaarverslag RUD Utrecht 2019

AP04.1b_RUD jaarverslag 2019