Vergadering 29 maart 2018

Agenda AB_29 maart 2018

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 19 december 2017

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Bestuursrapportage II 2017

AP03.1b_Definitieve Bestuursrapportage II 2017 tbv AB 29-3

AP03.2a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen 1e begrotingswijziging 2018 aangepast nav RVO

AP03.2b_Definitieve 1e begrotingswijziging 2018 tbv AB 29-3

AP03.3a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Kadernota 2019

AP03.3b_Definitieve Kadernota 2019 tbv AB 29-3

AP03.4a_Aanbiedingsbrief AB ontwerp Programmabegroting 2019

AP03.4b_Ontwerp begroting RUD Utrecht 2019 tbv AB 29-3

AP03.4c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Begroting 2019 RUD Utrecht

AP03.5a_Aanbiedingsbrief AB jaarstukken 2017

AP03.5b_RUD Jaarstukken 2017 tbv AB 29-3

AP03.6a_Jaarverslag 2017

AP03.6b_RUD Utrecht jaarverslag 2017

AP03.7_Rapportage-structuur RUD Utrecht

AP04.1a_AB aanbiedingsbrief Privacybeleid

AP04.1b_Privacybeleid v0_4

AP04.1c_Implementatieplan AVG

AP04.2a_AB pilot asbesttaken

AP04.2b_Projectplan asbesttaken

AP04.3a_Aanbiedingsbrief Convenant Omgevingsdiensten-VRU AB 29-3

AP04.3b_Convenant Samenwerking RUD – ODRU – VRU 5-12-2017

AP04.4_AB Benoeming controller