Vergadering 29 november 2018

Op deze pagina vindt u de stukken die op 29 november 2018 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur worden besproken.

Agenda AB_29 november 2018

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 15 oktober 2018

AP03.1a_AB Aanbiedingsbrief tweede BERAP 2018 v1

AP03.1b_Tweede Bestuursrapportage 2018 V1.5

AP03.3a_AB Aanbiedingsbrief Ontwerp Kadernota 2020

AP03.3b_Ontwerp Kadernota 2020 versie 20181119 def

AP03.3c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht

AP03.4a_Vergaderplanning 2019 DB, RVO en AB RUD Utrecht

AP03.4b_Jaarcyclusplanning RUD Utrecht 2019

AP04.1_AB Aanbiedingsbrief aanpassing gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

AP04.2a_AB aanbiedingsbrief Normenkader rechtmatigheidscontrole accountant 2018

AP04.2b_Normenkader rechtmatigheid 2018