Vergadering 3 juli 2019

Op deze pagina vindt u de stukken die op 3 juli 2019 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur worden besproken.

Agenda AB_3 juli 2019

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 28 maart 2019

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Begrotingswijziging 2019 na RvO

AP03.1b_Eerste begrotingswijziging 2019 V1.2

AP03.2a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Begroting 2020 na RvO

AP03.2b_Begroting 2020 V1.2

AP03.3a_AB Aanbiedingsbrief Eerste BERAP 2019 v1

AP03.3b_Eerste Bestuursrapportage 2019 V6

AP03.3c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers Eerste BERAP 2019 RUD Utrecht

AP03.4a_Samenstelling Algemeen en Dagelijks Bestuur en uitstel aanwijzing voorzitter AB en DB

AP03.4b_Aanmelding mevr. Vissers als AB-lid namens Baarn

AP03.5_AB Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht