Vergadering 3 juli 2020

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur van 3 juli 2020.

Agenda AB_3 juli 2020

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 28 mei 2020

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Programmabegroting 2021 Voor RVO

AP03.1b_Programmabegroting 2021 RUD Utrecht voor AB

AP03.2a_AB Aanbiedingsbrief Eerste BERAP 2020 v AB

AP03.2b_Eerste Bestuursrapportage 2020 Voor RVO

AP03.2c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers Eerste BERAP 2020 RUD Utrecht RVO

AP03.3a_AB – Aanbiedingsbrief Model DAP 2020 voor informatie- en archiefbeheer

AP03.3b_DAP_INFORMATIE-_EN ARCHIEFBEHEER_GR_RUD_UTRECHT_MODEL_2020_1.0

AP03.4_Koers 2020 AB 03-07-2020