Vergadering 3 oktober 2019

Op deze pagina vindt u de stukken die op 3 oktober 2019 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur worden besproken.

Agenda AB_3 oktober 2019 nieuw

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 3 juli 2019

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Bestuursrapportage I 2019

AP03.1b_Eerste Bestuursrapportage 2019 V6

AP03.2a_Aanbiedingsbrief AB Evaluatie kentallen def

AP03.2b_AB voorstel PDC 2019 def

AP03.2c_PDC 2.6 AB 2019 Def

AP03.2d_Wijzigingen PDC van 2.5 naar 2.6 def

AP03.2e_Bijlage PDC producten 2.6 def

AP03.3a_Aanbiedingsbrief AB Asbestbeleid

AP03.3b_Projectplan Asbesttaken implementatie 18 juli

AP03.3c_Regionaal uitvoeringsbeleid toezicht asbesttaken 11- 09-2019

AP03.4a_Vergaderplanning 2020 RVO, DB en AB RUD Utrecht

AP03.4b_Jaarcyclusplanning RUD Utrecht 2020

AP03.5_Voorstel voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur