Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergadering 30 maart 2017

Agenda AB_30 maart 2017

AP02_Verslag AB RUD Utrecht_2 februari 2017

AP03.1a_Aanbiedingsbrief AB 30 maart zienswijzen Kadernota 2018

AP03.1b_Kadernota 2018 dd 30-3-2017

AP03.2a_Aanbiedingsbrief AB jaarstukken 2016

AP03.2b_RUD Jaarstukken 2016 def 22-3-2017 incl accountantsverklaring

AP03.3a_Aanbiedingsbrief AB jaarverslag 2016

AP03.3b_RUD jaarverslag 2016

AP03.4a_Aanbiedingsbrief AB ontwerpbegroting 2018 RUD 

AP03.4b_Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2018 (def)

AP03.4c_Aanbiedingsbrief naar de griffies van deelnemers van de RUD ontwerp programmabegroting 2018

AP03.5a_AB aanbiedingsbrief wijzigen AV en BIB RUD

AP03.5b_Archiefverordening RUD Utrecht 2017

AP03.5c_Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017

AP04.1a_AB Vaststelling GR RUD Utrecht 2016

AP04.1b_Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2 0 en toelichting_definitief

AP04.2_Voortgang nieuwe financieringsmethodiek def