Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergadering 30 november 2017

Agenda AB 30 november 2017

AP02 Verslag AB RUD Utrecht 5 oktober 2017 

AP03.1 AB memo Doorontwikkeling RUD 2018 en verder inclusief financiële kaders

AP03.2a AB Aanbiedingsbrief ontwerp kadernota 2019

AP03.2b Ontwerp Kadernota 2019 definitief

AP03.2c Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht

AP03.3a AB Aanbiedingsbrief Tweede BERAP 2017

AP03.3b Ontwerp Bestuursrapportage II 2017 dd 17-11-17

AP03.3c Begeleidende brief zienswijze deelnemers tweede BERAP RUD Utrecht

AP03.4a Vergaderplanning 2018 RVO, DB en AB RUD Utrecht 

AP03.4b Jaarcyclusplanning RUD Utrecht 2018

AP04.1 AD-OR-RUD-2017-15 advies benoeming bestuurder