Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vergadering 5 juli 2017

Agenda AB_5 juli 2017

AP02_Verslag AB RUD Utrecht_18 mei 2017

AP03.2a_Aanbiedingsbrief AB zienswijzen Begroting 2018 def

AP03.2b_Programmabegroting RUD Utrecht 2018 def

AP03.2c_Aanbiedingsbrief naar het Ministerie van BKZ

AP03.3a_AB Aanbiedingsbrief 1e BERAP 2017 dd 23-06-2017

AP03.3b_Concept Bestuursrapportage I 2017 AB 05-07-2017 (def)

AP03.3c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers eerste BERAP RUD Utrecht

AP04.1a_AB Informatieverstrekking RIE in opdrachtverlening RUD Utrecht 20170615

AP04.1b_Bijlage Memo Ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 5 april 2017

AP04.1c_Bijlage Bedrijvenlijst IPPC bedrijven dd 23 mei 2017